Unity

Excellence

Leadership

Thông báo v/v nghỉ Lễ 30/04, 01/05 năm 2019


THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ 30/04 và 01/05 năm 2019

Phòng Công nghệ Thông tin (CNTT) thông báo lịch nghỉ Lễ 30/04 và 01/05 như sau:

Thời gian nghỉ Lễ:
từ ngày 27/04/2019 (Thứ 7) đến hết ngày 01/05/2019 (Thứ 4).

Trong thời gian nghỉ Lễ, Phòng CNTT sẽ cử nhân sự trực Lễ và theo dõi hệ thống trường từ xa. Mọi thông tin về sự cố cần được hỗ trợ đối với Email, Website trường, MyUEL, E-learning hoặc các hệ thống khác thuộc phòng CNTT phụ trách, vui lòng phản hồi thông tin qua các kênh sau:

  • Email: cntt@uel.edu.vn
  • Facebook: https://www.facebook.com/cntt.uel.edu.vn

Trân trọng./.


Tổng truy cập: 89,747

7,731