Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên hệ


PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Địa chỉ:
 Phòng A513
Trường Đại học Kinh tế - Luật 
Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.HCMEmail:
 cntt@uel.edu.vnĐiện thoại:
 028.37244 555
  - Lãnh đạo            6625
  - Chuyên viên       6621
  - Chuyên viên       6622
  - Chuyên viên       6623


Fax:
 
08.37244 500