Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quy trình CB-GV

*Biểu mẫu: Download tại đây.

STT

QUY TRÌNH

1

Quy trình mở mạng, thu hồi kết nối LAN, Wifi, đăng kí địa chỉ MAC cho máy tính cá nhân, cấp tài khoản dich vụ VPN, cấp máy chủ ảo.


2

Quy trình cấp/đổi/trả số điện thoại nội bộ, số trực tiếp.

3

Quy trình xử lý sự cố điện thoại

4

Quy trình đề nghị cấp mới/reset/sửa lỗi tài khoản không đăng nhập được vào máy tính để bàn.

5

Quy trình xử lý sự cố mạng LAN, hệ thống lưu trữ, điện thoại, máy in, máy quét, máy tính, máy chủ ảo.

6

Quy trình yêu cầu cấp dung lượng lưu trữ Cá nhân/ Đơn vị.

7

Quy trình xem lại và truy xuất Video của Camera.

8

Quy trình đề nghị cài đặt phần mềm phục vụ công việc, antivirus bản quyền.

9

Quy trình đăng kí, thay đổi, tạm ngưng, hủy bỏ tài khoản, tạo group mail cán bộ của trường.

10

Quy trình xử lý sự cố email cán bộ.

11

Quy trình đăng tin tức, thông báo, đặt banner trên trang chủ của trường.

12

Quy trình hỗ trợ sử dụng và khắc phục sự cố trên website UEL và website đơn  vị.

13

Quy trình hỗ trợ và khắc phục sự cố E-learning.

14

Quy trình đăng kí Subdomain, hosting hỗ trợ cho website đơn vị, chương trình, sự kiện.

15

Quy trình cấp tài khoản gửi tin nhắn SMS sử dụng BrandName UEL.

16

Quy trình đề nghị tập huấn E-learning.

17

Quy trình tạo tài khoản/ phần quyền trên phần mềm.

18

Quy trình khắc phục lỗi phần mềm, Win, hệ thống.

19

Quy trình mua mới/ bổ sung chưc năng phần mềm.

20

Quy trình hỗ trợ nâng cấp và sửa chữa máy tính (đang cập nhật)