Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông báo về việc phản hồi nhanh chất lượng Wifi tại Trường ĐH Kinh tế - Luật

THÔNG BÁO

Về việc phản hồi nhanh chất lượng Wifi tại Trường ĐH Kinh tế - Luật

 

Vừa qua, Phòng Công nghệ thông tin (CNTT) đã tiến hành điều chỉnh một số vị trí thiết bị Wifi trong khu vực tòa nhà A1 để phục vụ cho nhu cầu làm việc, giảng dạy và học tập năm học 2023 – 2024.

Để nắm được tình trạng Wifi và xử lý nhanh kịp thời, Phòng CNTT đề nghị quý Thầy/Cô và các bạn Sinh viên phản hồi qua form để Phòng có hướng xử lý tại thời điểm quý Thầy/Cô và các bạn Sinh viên mắc phải (đính kèm link).

Lưu ý: Form này được sử dụng xuyên suốt trong năm học 2023 – 2024.

Trân trọng./.