Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông báo về việc hủy email K14, K15, K16, K17 và hệ Văn bằng 2 VHVL

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HỦY EMAIL K14, K15, K16 , K17 VÀ HỆ VĂN BẰNG 2 VHVL

 

Căn cứ theo quyết định số 649/QĐ-ĐHKTL ngày 27/5/2022 của Trường Đại Học Kinh tế - Luật về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng thư điện tử tại Trường Đại học Kinh tế - Luật. 

Phòng Công nghệ thông tin thông báo với các bạn sinh viên K14, K15, K16, K17 đã tốt nghiệp và các bạn sinh viên Văn bằng 2 VHVL thuộc tình trạng buộc thôi học và đã tốt nghiệp theo thông báo của Phòng đào tạo như sau:

  1. Email của các bạn đã hết hạn sử dụng và bị thu hồi theo Điều 8 của Quy định
    https://cntt.uel.edu.vn/cap-truong/quyet-dinh-quy-dinh-quan-ly-va-su-dung-thu-dien-tu-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-luat
  2. Các bạn vui lòng chuyển những dữ liệu quan trọng về email cá nhân theo hướng dẫn TẠI ĐÂY (Mục lục số 4)
  3. Thời hạn xóa email vào ngày 10/06/2023.

Trân trọng./.