Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu Email UEL


GIỚI THIỆU HỆ THỐNG EMAIL UEL

Hiện tại Trường Đại học Kinh tế - Luật đang sử dụng dịch vụ G Suite for Education cho Trường với hệ thống Email 10.000 tài khoản cung cấp cho các em Sinh viên và hơn 500 tài khoản dành cho các cán bộ Giảng viên – Nhân viên phục vụ cho việc đào tạo và học tập. Hệ thống Email của UEL gồm các dịch vụ tiện ích: Google Email, Google Calendar, Google Driver, Google Hangouts, Google Photos và nhiều tiện ích khác.

Google Email - Dịch vụ thư điện tử của Trường cho phép nhận và gửi thư thông qua môi trường Web hoặc giao thức POP3/SMTP hay IMAP, ngoài ra công cụ tìm kiếm cho phép người dùng tìm thông tin/nội dung thư điện tử một cách nhanh chóng với nhiều tiêu chí. Tất cả các tính năng của dịch vụ Gmail đều được hãng Google cung cấp tại dịch vụ này. Địa chỉ truy cập vào hệ thống Email của Trường:

Google Calendar - Dịch vụ lập lịch làm việc trực tuyến giúp người sử dụng sắp xếp thời gian biểu, cho phép chia sẻ các sự kiện, các cuộc họp hay lịch làm việc riêng cho người khác.

Google Drive - Dịch vụ lưu trữ file, backup dữ liệu, tích hợp các ứng dụng văn phòng trực tuyến giúp người sử dụng có thể tạo sửa các văn bản và bảng tính tương tự như sử dụng Microsoft Word và Microsoft Excel ngay trên trình duyệt web. Đồng thời cho phép lưu trữ ngay trên web và người sử dụng có truy xuất để cập nhật hoặc chia sẻ với người sử dụng khác bất cứ khi nào.

Google Hangouts - Dịch vụ trò chuyện trực tuyến (chat) cho phép nhóm người sử dụng trao đổi và bàn bạc công việc không giới hạn khoảng cách địa lý và không gian.

Xem thêm