Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên hệ


PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

Địa chỉ: Phòng A513
Trường Đại học Kinh tế - Luật 
669, QL1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP.HCM

 

Email: cntt@uel.edu.vn

 

Điện thoại: 028.37244 555
   - Lãnh đạo            6625, 6626
   - Chuyên viên       6621
   - Chuyên viên       6622

 

Fax: 08.37244 500

 

 Facebook: https://www.facebook.com/cntt.uel.edu.vn