Unity

Excellence

Leadership

Phân công nhiệm vụ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

 PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC THÀNH VIÊN

(Đang cập nhật)

TT

Vị trí công việc

Công việc phụ trách

1

Nguyễn Duy Nhất

Trưởng phòng

E-mail: nhatnd@uel.edu.vn
Điện thoại: 08.37244 555 - 6625


1. Phụ trách

2. Quản lý, điều hành

3. Công tác khác do HT phân công.

2

Huỳnh Thanh Quảng

Phó trưởng phòng

E-mail: quanght@uel.edu.vn
Điện thoại: 08.37244 555 - 6625

1. Phụ trách

2. Quản lý, điều hành

3. Công tác khác do TP phân công.

3

Nguyễn Văn Tuyên

E-mail: tuyennv@uel.edu.vn
Điện thoại: 08.37244 555 - 6321

Phụ trách E-learning

 • Vận hành hệ thống quản lý nội dung môn học E-learning tại Trường.
 • Nghiên cứu và phát triển các chức năng mới cho E-learning.
 • Thư ký đề án cho E-learning.

Phụ trách CSDL của Trường

 • Quản lý các cơ sơ dữ liệu của trường
 • Sao lưu dữ liệu

Phụ trách CNTT cho công tác tuyển sinh

 • Phụ trách máy tính, hỗ trợ Phòng Đào tạo trong công việc tuyển sinh của nhà trường
 • Hỗ trợ phòng Đào tạo trong công tác xét tuyển, xây dựng điểm chuẩn, nhập học

Hỗ trợ phần mềm các phòng ban

 • Phối hợp với các phòng trong việc triển khai, sử dụng các phần mềm.
 • Nghiên cứu và hỗ trợ phát triển các chức năng mới

Nghiên cứu phát triển hệ thống

4

Vũ Hồng Sơn

E-mail: sonvh@uel.edu.vn
Điện thoại: 08.37244 555 - 6321

Phần mềm

Quản lý các hệ thống phầm mềm PMS, UIS, HRM

 • Hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng và đồng thời  khắc phục các lỗi sự cố các phần mềm nghiệp vụ tại các đơn vị.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ & khắc phục lỗi đối với Sinh viên/ Giảng viên sử dụng hệ thống web nội bộ MYUEL.
 • Hỗ trợ E-learning: Hướng dẫn Thầy/Cô và Sinh viên sử dụng Elearning, xây dựng các tài liệu hướng dẫn liên quan.

Email

Quản lý các hệ thống Email Cán bộ, người học

 • Cấp mới email cho cán bộ, học viên, sinh viên mới
 • Cấp mới group email cho đơn vị, cho sinh viên khi có lớp mới, tách lớp, chuyển lớp.
 • Hủy email khi cán bộ không công tác tại trường, khi người học rời khỏi trường khi đủ thời gian quy định.
 • Hướng dẫn sử dụng email và xây dựng các tài liệu hướng dẫn.
 • Hỗ trợ xử lý các sự cố liên quan đến Email với người học: Khôi phục mật khẩu, xác thực 2 bước, không nhận được email group, không đăng nhập được trên outlook, điện thoại…

Hệ thống tổng đài

Quản lý hệ thống tổng đài, danh bạ, Voice System:

 • Quản lý hệ thống tổng đài, danh bạ.
 • Các kết nối từ điện thoại lên hệ thống tổng đài.
 • Cấp và chuyển đầu số nội bộ, số trực tiếp cho các đơn vị.
 • Khắc phục sự cố lỗi liên quan đến điện thoại.
 • Quản lý hệ thống Voice System.
 • Hệ thống cấp điện thoại của tòa nhà.

An toàn cháy nổ

Quản Lý Hệ Thống SMS:

 • Kiểm tra & giám sát hệ thống báo cháy phòng máy chủ.
 • Kiểm tra hệ thống cảnh báo tin nhắn (SMS), cập nhật danh bạ, theo dõi tình trạng SIM của hệ thống.

Hạ tầng & thiết bị

Quản lý hệ thống:

 • Quản lý hệ thống MSDNAA để cung cấp các key bản quyền hệ điều hành và các phần mềm của Microsoft cung cấp cho các máy tính để bàn, các phòng thực hành.
 • Quản lý hệ thống Direct Admin: cung cấp hosting PHP cho các đơn vị có website riêng.

Hỗ trợ người dùng

Quản lý máy tính Cán bộ, Giảng viên:

 • Cài đặt phần mềm yêu cầu.
 • Kết nối với hệ thống Domain uel.edu.vn.
 • Quên mật khẩu, máy tính treo.
 • Bị hư hệ điều hành tại các đơn vị.
 • Hướng dẫn sử dụng máy tính, máy in, máy chiếu.
 • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn liên quan.

Quản lý thiết bị ngoại vi máy in, máy scan, máy quét mã vạch...:

 • Cài đặt mới.
 • Xử lý các sự cố.
 • Khắc phục sự cố kết nối máy chiếu.
 • Không kết nối được với Wifi.
 • Hướng dẫn các thao tác trên máy tính Macbook.
 • Hướng dẫn sử dụng máy in, máy chiếu.

Xây dựng các tài liệu hướng dẫn liên quan.

5

Trịnh Quang Long

E-mail: tqlong@uel.edu.vn
Điện thoại: 08.37244 555 - 6322

Hạ tầng và thiết bị

 • Hệ thống cáp đồng UTP
 • Hệ thống cáp quang
 • Phòng máy chủ.

Network

 • Mạng lõi
 • Mạng access
 • DHCP server của hệ thống
 • External DNS
 • Dịch vụ truy cập Internet

System

 • Máy chủ IBM
 • Máy chủ HP
 • Hệ thống lưu trữ IBM
 • Hệ thống lưu trữ HP
 • Sanwitch HP
 • Hệ thống ảo hóa VMWare
 • Hệ thống DHCP

Security

 • Phần mềm antivirus
 • Hệ thống access list trên mạng core
 • Tường lửa Fotigate 800C
 • Tường lửa Fotigate 600C
 • Thiết bị cân bằng tải Peplink 1350

Công việc hỗ trợ.

 • Hệ thống camera.
 • Tủ tầng trong tòa nhà A
 • Hệ thống mạng wifi tại tòa nhà A/UELB1/Hội trường A/Căn tin.

6

Lâm Hoàng Huy

E-mail: huylh@uel.edu.vn
Điện thoại: 08.37244 555 - 6321

Hỗ trợ người dùng

Quản lý máy tính Cán bộ, Giảng viên:

 • Cài đặt phần mềm yêu cầu.
 • Kết nối với hệ thống Domain uel.edu.vn.
 • Quên mật khẩu, máy tính treo.
 • Bị hư hệ điều hành tại các đơn vị.
 • Hướng dẫn sử dụng máy tính, máy in, máy chiếu.
 • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn liên quan.

Quản lý thiết bị ngoại vi máy in, máy scan, máy quét mã vạch:

 • Cài đặt mới.
 • Xử lý các sự cố.
 • Khắc phục sự cố kết nối máy chiếu.
 • Không kết nối được với Wifi.
 • Hướng dẫn các thao tác trên máy tính Macbook.
 • Hướng dẫn sử dụng máy in, máy chiếu.
 • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn liên quan.

Tiếp nhận thông tin và hỗ trợ người học, cán bộ, giảng viên:

 • Qua kênh email, facebook của phòng.

Email

Quản lý các hệ thống Email người học (@sdh.uel.edu.vn và  @st.uel.edu.vn):

 • Cấp mới email cho học viên, sinh viên mới nhập học.
 • Cấp mới group email cho sinh viên khi có lớp mới, tách lớp, chuyển lớp.
 • Hủy email khi người học rời khỏi trường khi đủ thời gian quy định.
 • Hướng dẫn sử dụng email
 • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn.

Hỗ trợ xử lý các sự cố liên quan đến Email với người học:

 • Khôi phục mật khẩu,
 • Xác thực 2 bước,
 • Không nhận được email group,
 • Không đăng nhập được trên outlook, điện thoại…

Tổng đài

Quản lý hệ thống tổng đài, danh bạ, Voice System.

 • Quản lý các kết nối từ điện thoại lên hệ thống tổng đài, cáp điện thoại của tòa nhà.
 • Cấp và chuyển đầu số nội bộ, số trực tiếp cho các đơn vị.
 • Khắc phục sự cố lỗi liên quan đến điện thoại.

Văn thư

 • Quản lý toàn bộ giấy tờ, văn thư phòng.
 • Thư ký cho của phòng.

Công việc hỗ trợ.

 • Hỗ trợ laptop cá nhân

7

Nguyễn Minh Tuấn

E-mail: tuannm@uel.edu.vn
Điện thoại: 08.37244 555 - 6323

Quản trị Mạng

 • Hỗ trợ bấm cáp mạng
 • Cấu hình và kiểm tra mạng phòng ban
 • Xử lý sự cố mạng dây

Quản lí hệ thống Wifi

 • Kiểm tra kết nối wifi
 • Đo băng thông wifi định kỳ
 • Tạo SSID khi có yêu cầu
 • Tắt/mở wifi
 • Report quy trình

Quản lí Tủ tầng – Server

 • Rà soát port ở các tủ tầng
 • Kiểm tra dây và port kết nối từ tủ tầng về core
 • Đánh dấu lại dây các tủ tầng

Quản lí hệ thống Camera

 • Add license và cấu hình camera
 • Cập nhật và theo dõi camera định kỳ
 • Hướng dẫn phòng ban phụ trách giám sát
 • Lắp camera mới (nếu có)
 • Report quy trình

Backup dữ liệu

 • Backup switch tủ tầng tòa A và B1 (định kỳ)
 • Backup camera (nếu có thay đổi cấu hình)
 • Backup controller wifi B1

Công việc hỗ trợ.

 • Xác thực wifi B1
 • Hạ tầng thiết bị
 • CCNA


Tổng truy cập: 86,510

4,281