Unity

Excellence

Leadership

Quy trình công việc

TT

QUY TRÌNH

BIỂU MẪU

HƯỚNG DẪN

 

HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

1

Quy trình mở mạng, thu hồi kết nối LAN, Wifi, đăng ký địa chỉ MAC cho thiết bị cá nhân, cấp tài khoản dịch vụ VPN, cấp máy chủ ảo, cấp/đổi/trả số điện thoại nội bộ/trực tiếp

Phiếu yêu cầu

 

 

2

Quy trình đề nghị cấp mới/reset/sửa lỗi tài khoản không đăng nhập vào máy tính để bàn

3

Quy trình xử lý sự cố mạng LAN, hệ thống lưu trữ, điện thoại, điện thoại, máy in, máy quét, máy tính, máy chủ ảo

4

Quy trình yêu cầu cấp dung lượng lưu trữ Cá nhân/Đơn vị

5

Quy trình xem lại Video của Camera trong phạm vi 15 ngày

 

HELPDESK

 

6

Quy trì đề nghị cài đặt phần mềm phục vụ công việc, antivirus bản quyền

Phiếu yêu cầu

 

EMAIL – WEBSITE – SMS

 

7

Quy trình đăng ký, thay đổi, tạm ngưng, huỷ bỏ tài khoản, tạo group email cán bộ của trường

Phiếu yêu cầu

8

Quy trình khởi tạo email/group lớp đối với người học

Phiếu yêu cầu

9

Quy trình xử lý sự cố email cán bộ & người học

Phiếu yêu cầu

10

Quy trình đăng tin tức, thông báo, đặt banner trên trang chủ của trường

Phiếu yêu cầu

11

Quy trình hỗ trợ sử dụng và khắc phục sự cố trên website UEL và website đơn vị

12

Quy trình hỗ trợ sử dụng và khắc phục sự cố trên Website MyUEL

Phiếu yêu cầu

13

Quy trình đăng ký subdomain, hosting hỗ trợ cho website đơn vị, chương trình, sự kiện

Phiếu yêu cầu

14

Quy trình cấp tài khoản gửi tin nhắn SMS sử dụng BrandName UEL

Phiếu yêu cầu

 

PHẦN MỀM – DATABASE

 

15

Quy trình đề nghị khắc phục lỗi E-Learning

Phiếu yêu cầu

16

Quy trình đề nghị tập huấn E-learning

Phiếu yêu cầu

17

Quy trình đề nghị tổ chức thi trực tuyến hoặc mở diễn đàn cho sinh viên

Phiếu yêu cầu

18

Quy trình tạo tài khoản/phân quyền trên phần mềm

Phiếu yêu cầu

19

Quy trình khắc phục lỗi phần mềm

Phiếu yêu cầu

20

Quy trình mua mới/bổ sung chức năng phần mềm

Phiếu yêu cầu

 Tổng truy cập: 59,674

3,401