Unity

Excellence

Leadership

Về DLD

 

  Phòng Dạy học số (tên tiếng Anh: Digital Learning Division, viết tắt: DLD) là đơn vị trực thuộc Phòng Công nghệ thông tin, được thành lập ngày 02.12.2019. DLD được đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại nhằm hỗ trợ một cách tốt nhất cho giáo dục 4.0 và công tác truyền thông của Trường. 

DLD giúp giảng viên ứng dụng kỹ thuật vào giảng dạy thông qua việc ghi hình và biên tập các video bài giảng với các thiết bị chuyên nghiệp tại Phòng, đáp ứng yêu cầu dạy và học theo hình thức online. Với quy mô trường quay thu nhỏ, DLD ứng dụng kỹ thuật Chroma Key trên phông nền xanh để sản xuất các video bài giảng, bản tin, các buổi livestream tư vấn tuyển sinh, đối thoại với sinh viên,… 

 

 

 


Tổng truy cập: 159,405

25,844