Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn sử dụng MyUEL

CÁC CHỨC NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO MYUEL

 

I. Khái quát chức năng của MyUEL

Cổng thông tin đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Luật (MyUEL) cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, thông báo về kế hoạch năm học, kế hoạch đăng ký học & đóng học phí, lịch học & lịch thi, kế hoạch công nhận tốt nghiệp và lễ trao bằng, kết quả xét học vụ, công khai & xác thực bằng tốt nghiệp đã cấp,... đồng thời tiếp nhận thông tin phản hồi của sinh viên đối với lớp học phần, khóa học, các hoạt động quản lý của Trường.

- Tên miền: https://myuel.uel.edu.vn;

- Tài khoản và đăng nhập: sử dụng Email Trường cấp;

- Xem thêm hướng dẫn sử dụng dịch vụ email và các dịch vụ khác tại đây.

II. Hướng dẫn sử dụng các chức năng MyUEL

Sau khi đăng nhập, người học sẽ thấy các chức năng dưới dạng menu:

1. Bảng tin chung: Cung cấp thông tin từ các phòng cho người học

2. Thông tin cá nhân

- Cung cấp thông tin về hồ sơ của người học

- Cho phép cập nhật thông tin cá nhân

- Cho phép cập nhật thông tin nội trú - ngoại trú

3. Hướng dẫn cập nhật thông tin cá nhân

- Cập nhật thông tin cá nhân: Đăng nhập vào hệ thống > mở tab Thông tin cá nhân > mở tab Thông tin cá nhân > click vào “Cập nhật” ở cửa sổ Thông tin liên lạc > nhập thông tin cập nhật > bấm nút "Lưu" để lưu lại thông tin cập nhật.

- Cập nhật thông tin Nội trú - Ngoại trú: Đăng nhập vào hệ thống > mở tab “Thông tin nội trú - ngoại trú > sinh viên chọn “Nội trú” hoặc “Ngoại trú” trong menu Thông tin cá nhân > điền vào các thông tin cần thiết vào tab “Đăng ký nội trú” > Điền vào số điện thoại nhận tin nhắn > bấm nút Lưu đăng ký để hoàn tất.

4. Học vụ

- Chương trình đào tạo: thông tin về chương trình đào tạo của người học

- Đăng ký học phần: đăng ký môn học (xem thêm quy trình đăng ký môn học)

- Thời khoá biểu: thông tin về thời khoá biểu của người học

- Xem điểm: thông tin về điểm (gồm bảng điểm quét và điểm số)

- Xem lịch thi: thông tin về lịch thi học kỳ

- Đăng ký phúc khảo: thông tin về đăng ký phúc khảo môn học (xem thêm Quy trình đăng ký phúc khảo)

- Đăng ký giấy xác nhận: đăng ký các loại giấy xác nhận (xác nhận điểm rèn luyện, xác nhận vay vốn, xác nhận người học)

- Thông tin về kỷ luật củangười học.

5. Tài khoản sinh viên

Thông tin về các khoản học phí phải nộp và tình trạng nộp phí/học phí, dự nợ của người học

Lưu ý: Sau khi đóng tiền ở ngân hàng, người học kiểm tra đối chiếu các khoản đã nộp, trường hợp không khớp với số tiền đã đóng hoặc dữ liệu không đúng với danh sách môn học đã đăng ký, người học liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính để được hỗ trợ.

6. Khen thưởng kỷ luật

Xem thông tin về khen thưởng, kỷ luật đã được Trường ra quyết định.

7. Đăng ký nơi Khám chữa bệnh (KCB) ban đầu

Chức năng: Cho phép người học chọn cơ sở đăng ký KCB ban đầu.

Hướng dẫn thực hiện: Đăng nhập vào hệ thống MyUEL > mở tab Đăng ký nơi KCB > chọn nơi ĐKKCB > bấm nút Lưu đăng ký

8. Khảo sát đánh giá

- Khảo sát môn học

- Tự chấm điểm rèn luyện

 Hướng dẫn thực hiện:

- Vào thờii điểm cuối học kỳ, để xem điểm người học phải tiến hành điền phiếu khảo sát môn học.

- Truy cập vào bảng khảo sát:

o Cách 1: truy cập vào tab Học vụ -> Xem điểm -> chọn môn học để xem ảnh điểm quyét -> hệ thống chuyển sang trang Khảo sát môn học

o Cách 2: truy cập vào tab Khảo sát đánh giá -> Khảo sát môn học -> click vào môn học ở cột Nhận xét để truy cập vào phiếu khảo sát. Trường hợp người học đã hoàn thành khảo sát sẽ không thể truy cập lại vào phiếu khảo sát.

Sau khi điền hoàn thành phiếu khảo sát, bấm nút lưu để thoát và xác thực quyền truy cập điểm môn học đã khảo sát.

III. Một câu hỏi thường gặp trên MyUEL

 

STT

SỰ CỐ

CÁCH XỬ LÝ

1

Không truy cập vào được https://myuel.uel.edu.vn

Thông báo cho Phòng Công nghệ thông tin qua mail: cntt@uel.edu.vn

2

Không đăng nhập được vào

https://myuel.uel.edu.vn

Thử đăng nhập trước vào email người học

Đăng nhập bằng trình duyệt khác

Thông báo cho Phòng Công nghệ thông tin nếu đăng nhập không thành công qua mail cntt@uel.edu.vn, để lại MSSV để phòng hỗ trợ kiểm tra

3

Đăng nhập vào được nhưng không hiển thị bất kỳ thông tin nào

Thông báo cho Phòng Công nghệ thông tin qua mail: cntt@uel.edu.vn, để lại MSSV để Phòng hỗ trợ kiểm tra