Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông báo tuyển Cộng tác viên Phòng Dạy học số

Phòng Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo tuyển Cộng tác viên (CTV) năm 2021 cho công tác hỗ trợ Phòng Dạy học số như sau:

1. Đối tượng:
 - Sinh viên K20 UEL yêu thích các công việc liên quan đến studio, quay phim, kỹ thuật,...

 

2. Mô tả công việc:
 - Quay phim các video phục vụ E-Learning và truyền thông theo chức năng của Phòng Dạy học số (DLD);
 - Hỗ trợ chuyên viên biên tập các video ghi hình tại DLD;
 - Hỗ trợ chuyên viên điều chỉnh ánh sáng, bàn trộn hình ảnh và âm thanh khi thực hiện chương trình;
 - Hỗ trợ thiết kế background các chương trình, bài giảng ghi hình tại DLD;
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo và chuyên viên DLD. 

3. Quyền lợi:
 - Làm việc trong môi trường năng động giúp hoàn thiện kỹ năng và kiến thức;
 - Có cơ hội tiếp cận thực tế các máy móc, thiết bị chuyên nghiệp sử dụng trong studio và phát triển những kiến thức về công nghệ thông tin, hệ thống thông tin đã được học. 
 - Được đánh giá ngày công tác xã hội theo quy định chung của Trường. 
 - Nhận phụ cấp 50.000 VNĐ/buổi làm việc. 

4. Thời gian tuyển và liên hệ:
 - Thời gian: nhận CV đến hết ngày 20/3/2021 qua email dld@uel.edu.vn
 - Liên hệ: Phòng A.513 - Phòng Công nghệ thông tin UEL
 - Fanpage: fb.com/cntt.uel.edu.vn/

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN