Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông báo về việc tuân thủ sử dụng email sinh viên

THÔNG BÁO

Về việc tuân thủ sử dụng email sinh viên

Thời gian gần đây, Phòng Công nghệ thông tin (CNTT) nhận được rất nhiều phản ánh về việc các bạn sinh viên gửi email cho nhiều email group lớp, email tổ chức với nội dung và mục đích không phục vụ cho việc học tập gây cản trở và thất lạc những email quan trọng từ nhà trường.

Để giải quyết tình trạng trên, căn cứ theo điều 5 trong quy định quản lý và sử dụng thư điện tử tại trường ĐH Kinh tế - Luật (Quy định quản lý và sử dụng thư điện tử tại trường Đại học Kinh tế - Luật).

P.CNTT sẽ thực hiện cảnh báo và khóa những email vi phạm quy định trên. Đồng thời, phòng CNTT sẽ gởi danh sách thông tin những email này về phòng TS-CTSV để xử lý theo quy chế CTSV.

Vì thế, P.CNTT khuyến nghị các bạn sinh viên ý thức trong việc sử dụng email cá nhân trường cấp.

Chúc các bạn sinh viên có một kỳ thi tốt đẹp.

Trân trọng./.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN