Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn kết nối VPN UEL

Bước 1: Cài đặt phần mềm FortiClientOnlineInstaller_6.0

Bước 2: Sau  khi cài đặt xong phần mềm FotiClient bạn mở phần mềm lên và click chuột vào “Remote Access” vào tạo mới một kết nối.

 

Bước 4:  Cấu hình các thông số sau

  1. Connection Name: Đặt tên cho kết nối
  2. Description: ghi chú thích cho kết nối
  3. Remote Geteway: Gõ IP CNTT cung cấp
  4. Tích vào Customize Port : điền port phòng CNTT cung cấp
  5. Save Login: lưu Username
  6. Username: nhập username phòng cntt cung cấp
  7. Save: hoàn thành các bướccấu hình

 

Bước 5: Username được lưu và nhớ sẵn từ bước trước do vậy ta nhập Pasword phòng CNTT cung cấp sau đó “Connect”

Hoàn thành kết nối VPN bạn có thể truy cập vào mạng nội bộ được cấp phép.

- Hết -