Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông báo tạm ngưng dịch vụ Wifi để phục vụ "Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1/2022"

Nhằm phục vụ cho Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2022, Phòng Công nghệ thông tin (CNTT) thông báo thực hiện tắt mạng Wifi toàn trường cụ thể như sau:

 
  - Phạm vi: Toàn trường bao gồm khu vực toà nhà A1, B1 và B2.
  - Thời gian: kể từ 10g00 ngày 26/03/2022 (Thứ 7) đến 12g00 ngày 27/03/2022 (Chủ nhật).

 
Phòng CNTT lưu ý thêm đối với các đơn vị/cá nhân có thiết bị phát Wifi riêng (không thuộc quản lý của Phòng CNTT), đơn vị vui lòng tắt các thiết bị này theo đúng như nhà trường quy định để đảm bảo an toàn thông tin. 


Phòng CNTT không chịu trách nhiệm nếu trong thời gian trên, thiết bị Wifi do đơn vị/cá nhân tự trang bị vẫn hoạt động.


PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN