Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu hệ thống học tập và giảng dạy trực tuyến UEL E-learning

HỆ THỐNG HỌC TẬP & GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN UEL E-LEARNING

 

I. Khái quát chức năng của UEL E-learning

UEL E-learning là một hệ thống LMS được phát triển dựa trên mã nguồn mở của Moodle, đã tích hợp rất nhiều chức năng mạnh mẽ tạo điều kiện tốt nhất cho công tác đào tạo của nhà trường trong bối cảnh giáo dục 4.0. UEL triển khai hệ thống học tập và giảng dạy trực tuyến này nhằm mục tiêu:

- Xây dựng một hệ thống elearning hoàn chỉnh gồm giải pháp elearning và dịch vụ kỹ thuật-hỗ trợ đủ sức để phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá theo hướng tăng cường các hoạt động tự học, tự nghiên cứu gắn với kéo giảm tỉ trọng của kỳ thi cuối kỳ.

- Triển khai chuẩn hoá cơ sở dữ liệu, học liệu trực tuyến mang đậm bản sắc UEL.

- Xây dựng quy trình vận hành và tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các đối tượng sử dụng.

- Hỗ trợ giảng viên, người học tiếp cận hệ thống elearning tin cậy, dễ dàng và qua đó hình thành các kỹ năng giảng dạy và học tập hiện đại đảm bảo đáp ứng tình hình đổi mới đại học, nâng cao khả năng cạnh tranh của trường.

- Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ kỹ thuật vận hành hệ thống và hỗ trợ cho giảng viên, người học khai thác hiệu quả hệ thống.

Thông tin truy cập hệ thống UEL E-learning:

- Tên miền: https://lms.uel.edu.vn;

- Tài khoản và đăng nhập: sử dụng Email Trường cấp;

- Xem thêm hướng dẫn sử dụng dịch vụ Email và các dịch vụ khác tại đây.

 

II. Hướng dẫn sử dụng các chức năng của UEL E-learning

1. Hướng dẫn truy cập

- Hướng dẫn đăng nhập bằng Email UEL

2. Hướng dẫn tham gia các khóa học trực tuyến

- Học trực tuyến với công cụ Google Meet

- Học trực tuyến với công cụ Zoom

Học trực tuyến với công cụ BigBlueButton

3. Hướng dẫn thi trực tuyến

- Quy trình thi tự luận

- Quy trình thi trắc nghiệm

- Hướng dẫn thi trực tuyến

III. Một câu hỏi thường gặp trên UEL E-learning

STT

CÂU HỎI

TRẢ LỜI

1

Tại sao không truy cập được E-learning của UEL?

Đối với việc truy cập E-learning bạn phải sử dụng Email UEL để truy cập, nếu không truy cập được thì cần liên hệ ngay đến phòng CNTT (A.513).

2

Tại sao không thấy môn học xuất hiện hiện trên E-learning?

Tuỳ môn học Thầy/Cô nào giảng dạy bằng E-learning thì mới xuất hiện và chỉ hiển thị kể từ tuần số 2 hoặc 3 khi bắt đầu một học kỳ.

Nếu trong quá trình học đang diễn ra, nhưng vẫn không có dữ liệu môn học thì người học thông báo cho Phòng Công nghệ thông tin qua mail: cntt@uel.edu.vn

3

Gặp sự cố thi cử trên E-learning, không thể thi online, hết thời gian làm bài, không tải được tài liệu?

Trong quá trình tương tác với môn học của Thầy/Cô mà gặp vấn đề này thì các bạn cần phản hồi cho chính Thầy/Cô dạy môn học đó để xử lý.

Đối với kỳ thi cuối kỳ trực tuyến, các vấn đề khiếu nại về quá trình thi, kết quả điểm thì các bạn phản hồi thông tin về cho Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng.

Phòng CNTT không tham gia quá trình học tập của các bạn với giảng viên cũng như phụ trách điểm thi của các bạn.

Xem thêm nhiều câu hỏi thường gặp khác tại đây