Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn truy cập LMS

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG LMS

 

Bước 1. Truy cập hệ thống https://lms.uel.edu.vn > click chọn nút “Đăng nhập” hoặc có thể vào trực tiếp tại link https://lms.uel.edu.vn/login/

Bước 2. Tại giao diện đăng nhập, click chọn “Google” > Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản Email do Trường cung cấp.

Bước 3. Sau khi đăng nhập, tại trang chủ sẽ hiển thị các khóa học đã được đăng ký, người học chọn khóa học muốn tham gia để truy cập. Hoặc cũng có thể tìm khóa học tại mục "Khóa học của tôi"

Ngoài ra để xem thêm hướng dẫn các chức năng khác của LMS, sau khi người học đăng nhập, có thể tìm đến mục “Hướng dẫn sử dụng UEL E-Learning dành cho người học” có sẵn trên E-learning hoặc truy cập đường link https://lms.uel.edu.vn/course/view.php?id=3  (Cần nhấn nút  "Ghi danh tôi" vào khóa học này)