Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông báo về việc tạm ngưng dịch vụ WiFi để phục vụ công tác Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2022

Căn cứ công văn số 115/ĐHKTL-SĐH&KHCN về việc hỗ trợ và phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2022. Phòng Công nghệ thông tin thông báo thực hiện tắt mạng wifi cụ thể như sau:


  • Phạm vi: Khu vực tòa nhà A.
  • Thời gian: từ 08h00 ngày 18/11/2022 (Thứ 6) đến 10h00 ngày 20/11/2022 (Chủ Nhật).

Phòng CNTT lưu ý thêm đối với các đơn vị/cá nhân có thiết bị phát wifi riêng (không thuộc quản lý của phòng CNTT) vui lòng tắt các thiết bị này theo đúng như Nhà trường đã quy định để đảm bảo an toàn thông tin. Phòng CNTT không chịu trách nhiệm nếu trong thời gian trên, thiết bị wifi do đơn vị/cá nhân tự trang bị vẫn hoạt động.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN