Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông báo về việc tình trạng đứt cáp quang tại Trường Đại học Kinh tế - Luật

THÔNG BÁO

Sự cố đứt cáp quang tại Trường Đại học Kinh tế - Luật

Phòng Công nghệ Thông tin (CNTT) thông báo sự cố đứt cáp quang như sau:

  • Thời gian: 10 giờ 15 phút ngày 21/11/2022
  • Lý do: Tuyến cáp quang từ trạm Lê Văn Chí về Trường đại học Kinh tế - Luật bị đứt do công trình mở rộng đường Lê Văn Chí.
  • Thời gian khắc phục sự cố: 3 giờ đồng hồ kể từ lúc mất kết nối.


Trong thời gian chờ phục hồi sự cố từ nhà mạng thì các dịch trên myuel, elearning, website, … tạm ngừng hoạt động.


Trân trọng./.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN