Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tập huấn giảng dạy UEL E-Learning cho giảng viên thỉnh giảng

Ngày 05/03/2020, Phòng Đào tạo phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức buổi "Tập huấn sử dụng UEL - E-LEARNING" cho toàn bộ Giảng viên thỉnh giảng của Trường. Buổi tập huấn đã có 28 Giảng viên thỉnh giảng tham gia.

TS Nguyễn Thanh Trọng - Trưởng Phòng Đào tạo phát biểu và cảm ơn các Thầy/Cô là giảng viên thỉnh giảng tham gia buổi tập huấn.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn: