Unity

Excellence

Leadership

V/v phòng ngừa và ngăn chặn tấn công mã độc quy mô toàn cầu. (14/05/2018)

Theo như công văn Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) gửi tới các cơ quan trung ương, cơ quan chính phủ, bộ ngành, doanh nghiệp, tổ chức… trong cả nước việc phòng ngừa và ngăn chặn tấn công mã độc Ransomware WannaCry.

Tổng truy cập: 86,526

4,297