Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương trình tìm kiếm “Giọng đọc tổng đài UEL 20”

Với mục đích cập nhật câu chào cho tổng đài UEL, hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Kinh tế - Luật (06/11/2000 – 06/11/2020), Phòng Công nghệ thông tin tổ chức chương trình tìm kiếm “Giọng đọc tổng đài UEL 20” dành cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.


Chi tiết về chương trình:

- Thời gian: từ 22/6/ 2020 đến 05/7/2020

- Cách thức tham gia:

Cán bộ, giảng viên, sinh viên UEL có chất giọng hay, giọng đọc rõ ràng, trôi chảy, diễn cảm sẽ thực hiện tự ghi âm 01 file âm thanh, bao gồm 02 phần:

  • Giới thiệu họ tên và chức danh, đơn vị (đối với cán bộ, giảng viên)/sinh viên khóa, lớp (đối với sinh viên);
  • Đọc 1 mẫu câu chào của tổng đài:
    • Tiếng Việt: “Cảm ơn quý khách đã gọi đến Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM. Vui lòng chọn ngôn ngữ, tiếng Việt nhấn số 1, tiếng Anh nhấn số 2”.
    • Tiếng Anh: “Thank you for calling to University of Economics and Law, Vietnam National University - Ho Chi Minh City. For Vietnamese, please press 1, for English, please press 2”.

- Lưu ý:

  • Có thể dùng các phần mềm biên tập âm thanh để lọc tiếng ồn, tạp âm, nhưng không được chỉnh sửa làm sai lệch giọng gốc
  • Định dạng file: .mp3 hoặc .wav

Sau khi ghi âm, người tham gia vui lòng gửi file về email: cntt@uel.edu.vn. Tiêu đề mail ghi rõ: Tham gia chương trình tìm kiếm “Giọng đọc tổng đài UEL 20”.

Giọng đọc cuối cùng được lựa chọn sẽ được tiến hành ghi âm các câu thoại cho tổng đài UEL và nhận kinh phí hỗ trợ theo quy định của nhà trường.

Phòng CNTT sẽ công bố giọng đọc được lựa chọn vào ngày 15/7/2020.